Ising

ISING

Biografi

Isingen (limanda limanda) er en højrevendt fladfisk, der kan kendes frem skrubben på den rug, men ikke knuppede skind. Den er generelt lidt mindre end både skrubben og rødspætten.

Kendetegn

Isingen er en højrevendt fladfisk, som kan kendes på, at sidelinjen er stærkt buet og går over brystfinnen, men ellers følger dyrets midte. Ellers ligner isingen meget både rødspætte og skrubbe. Overfladen føles ru, fordi skællene har små randtakker. Øjensiden er ensfarvet brungrå til gulbrun afhængigt af levested. Blindsiden er hvid. Munden er forholdsvis lille.

Levested

Isingen er meget almindelig i de danske farvande, hvor den lever på dybder ned til 100 meter. Den foretrækker sandbund.

Føde

Isingen lever af små krebsdyr, bløddyr, orme og nogle gange småfisk.

Størrelse

Isingen er den mindste af de almindelige fladfisk, man træffer i de danske farvande. Den bliver sjældent større end 35 cm og er i reglen langt mindre.

DRB mindstemål

25 centimeter.

Fredningstider

Ingen.

Point

Isingen har en artsværdi på 4 point.

Teknik

Bundmede med orm.

FISKEguiden introducerer her de herskende teknikker og overvejelser bag fiskeriet efter fladfisk, heriblandt selvfølgelig også isingen.