Mørksej

Mørksej

Biografi

Lubbens mørkglødede fætter. Mørksejen er en kraftigt bygget torskefisk med et gedigent underbid. Til forskel fra lyssejen, så er mørksejen en pelagisk fisk, som man ofte fanger højt i vandsøjlen. Den er glubsk jæger, der tager, hvad den kan finde omkring sig, inklusiv yngre artsfæller.

Kendetegn

Mørksejen er en kompakt og kraftigt bygget torskefisk med underbid. Skægtråden mangler på de voksne fisk og er meget lille hos ungfisk. Ryggen er næsten sort med et svagt blåligt eller olivengrønt skær. Sidelinien er lys og lige. Bugen er nærmest hvid.

Levested

Sejen er en stime- og vandrefisk, der lever pelagisk nær overfladen og ned til 250 meters dybde. En almindelig fisk ved skibsvrag og boreplatforme. Udbredt i den nordlige del af Atlanten. I de skandinaviske farvande indtil Skagerrak og sjældnere i den vestlige Østersø.

Føde

Som ung æder sejen dyreplankton og fiskeyngel. Dens gællegitterbuer har talrige gællegitterstave, der effektivt sier smådyr fra vandet. Den voksne sej æder foruden pelagiske krebsdyr, sild, brisling, laksesild og ikke mindst egne yngre artsfæller.

Størrelse

Den kan blive op til 130 centimeter lang, men langt de fleste eksemplarer er væsentligt mindre.

DRB mindstemål

35 centimeter.

Fredningstider

Ingen.

Point

Mørksejen har en artsværdi på 6 point.

Teknik

Blink, pirke, torskeforfang eller bundmede med orm eller sildestykker.