Sild

Sild

Sild

Silden (clupea harengus) aspirerer til en titel som Danmarks nationalfisk. Den forekommer i millionstimer i de danske farvande og kan blive op til 40 cm i længden. I marineret og rullet form er den endvidere Djævlerokkens evige banemand.

Kendetegn

Silden er en sølvskinnende stimefisk med bløde finner uden pigstråler. Den har glatte gællelåg, og hele kroppen er dækket af store skæl, der let falder af. I vore farvande kan silden let forveksles med brislingen. Men til forskel fra brislingen fæstner sildens bugfinner bag rygfinnes forkant, og bugskællene er ikke så skarpe som brislingens. Silden er ved fangsten skinnende blågrøn, men mister hurtigt farven.

Levested

Silden lever pelagisk i store stimer fra 0 til 250 meters dybde. Den udfører ofte lange vandringer mellem gyde- og fourageringsområder. Den er udbredt i den nordlige del af Atlanten, i Nordsøen og østpå til den indre Østersø. En særlig underart kaldet strømning findes i de indre dele af Østersøen.

Føde

Silden lever af dyreplankton, især vandlopper, lyskrebs og vingesnegle, men også fiskelarver. Silden finder føden ved hjælp af synet og æder derfor om dagen.

Størrelse

Silden bliver maksimalt 35 cm.

DRB mindstemål

15 centimeter.

Fredningstider

Ingen.

Point

Silden har en artsværdi på 1 point.

Teknik

Sildeforfang fisket over et blink, en pirk eller et lod.

DR-programmet Storrygeren er i dette afsnit ude og fange sild. I programmet kan man få et par små fifs til både fangsten og tilberedningen.